Kontingent sæson 2017

Puslinge: KR. 80,-

Unge, 12 – 14 år: KR. 420,-

Unge, 15 – 17 år: KR. 785,-

Over 18 år: KR. 1150,-

Passive: KR. 160,-

Samboende par/familier får 25% rabat på kontingent

Leje af plads til kajak: KR. 250,-

Kontingentet bedes indbetalt senest 30.04.2017 til klubbens konto hos Sydbank:
Regnr.  8060 – Kontonr.  1012430