Nyt om navne – konstituering

Posted on

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Axel Johnsen
Næstformand: Jette Juhl Konradsen
Kasserer: Merete Jessen
Rochef: Helle Grau Skriver
Husforvalter: Ole Ernst Petersen
Sekretær: Vicky Mau
Materialeforvalter: Aage Petersen
1. suppleant: Yvonne Petrich
2. suppleant: Jesper Tvede Jensen

Den nye konstituering findes desuden på kontaktsiden.

Nyt om navne – bestyrelse og udvalg

Posted on

Til generalforsamlingen 24. februar var godt 30 medlemmer fremmødt.

Bestyrelsen består herefter af følgende medemmer:

  • Axel Johnsen + Ole E. Petersen der blev genvalgt
  • Jette J. Konradsen, Vicky Mau og Merete Jessen blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Jesper Jensen og Yvonne Petrich blev valgt som suppleanter

Konstrueringen af bestyrelsen sker snarest.

Som revisorer blev Ole TA og Karsten J. valgt

Til klubbens forskellige udvalg meldte sig følgende:

  • Ro-udvalg: Johnny, Johnni, Michael, Jette + rochef
  • Materiale-udvalg: Jesper, Aage, Klaus og Thomas (Finn ad hoc)
  • Hus-udvalg: Yvonne, Karsten og Ole
  • Fest-udvalg: Ad hoc
  • PR-udvalg: Ad hoc (Axel, Morten og Mona)

Hørt i byen / nyt fra Graasten Roklub

Posted on

Flittige hænder har medvirket til at der er blevet isoleret og monteret ny belægning på gulvet i opholdsstuerne.

Efter at håndværkerne var færdige, er væggene blevet malet. Rygtet siger at de mange timers arbejde er blevet til et godt resultat.

Graasten Roklub har fået en Facebook-side https://www.facebook.com/graastenroklub/

Hermed opfordres der til at like og følge siden. Bruges også gerne til dine opslag.

Grunden til at Web-master har oprettet siden er, at man har langt flere muligheder mht. at promovere f.eks. begivenheder,

Som du kan se på vores nye hjemmeside kan man også få de to til at “snakke sammen”. Og der er flere muligheder som endnu ikke er udforsket.

Graasten Roklubs hjemmeside har fået en make-over – se mere på www.graastenroklub.dk

Har du input til facebook siden eller hjemmesiden, kan du kontakte webmaster@graastenroklub.dk

12 medlemmer var torsdag ude på Sonfor – rensningsanlægget i Sønderborg – for at se og høre om hvordan kloakvand bliver ”brugbart” igen. Ganske interessant.