Graasten Roklub | Emmas Have 14 | 6300 Gråsten | 74 65 06 96